Een kleine formatie van UNIEKE ZANGSTEMMEM vormen het mannenensemble Salem. In Salem herkennen we het Hebreeuwse woord SHALOM, VREDE. Salem zingt van deze vrede, uit passie en bovenal tot eer van de Koning.